مطالب تگ: نوراله ادبي فيروزجائي

اجتماعی
توليد انرژي خالص نيروگاه نکا از مرز 7 میلیارد کیلووات ساعت گذشت

به گزارش طاهر آنلاین، مديرعامل شرکت مديريت توليدبرق نکا با اعلام اين خبر افزود: در ماه بهمن، واحد 2 بخار به جهت  انجام تعمیرات نیمه اساسی به مدت 21 روز...

اجتماعی
انرژی خالص تولیدی نيروگاه نکا به بیش از 6 میلیارد کیلووات ساعت رسید

به گزارش طاهر آنلاین، نوراله ادبي فيروزجائي طی گفتگویی با بيان اينکه در نه ماهه گذشته بیش از 72.5 درصد انرژي توليدي در واحدهاي بخار و حدود 27.5 درصد در...

اجتماعی
تولید بیش از 4 میلیون هزار کیلووات برق در نیروگاه شهید سلیمی نکا در 6ماهه جاری

به گزارش پایگاه خبری طاهر آنلاین، نوراله ادبي فيروزجائي با بيان اينکه در شش ماه گذشته 75.5 درصد انرژي توليدي در واحدهاي بخار و 24.5 درصد در بلوک سيکل ترکيبي...

اجتماعی
توليد انرژي خالص در نيروگاه نکا از مرز 3 میلیارد و 849 میلیون کیلووات ساعت گذشت

به گزارش پایگاه خبری طاهر آنلاین، نوراله ادبي فيروزجائي با اعلام اين خبر افزود: در شرایط سخت مرداد ماه امسال و با توجه به چالشها و محدودیت ها بویژه کاهش...