مطالب تگ: طاهر آنلاین، فیلم کسب مدال توسط امیر امدادی، نخبه آملی، مدال طلا، هوش مصنوعی، لباس هوشمند