مطالب تگ: طاهر آنلاین، فیلم، برگزاری اردوی جهادی پزشکی تیپ ۱۲ مستضعفین خوزستان، روستای دهکیان