تاریخ انتشار: 4 اسفند 1401 - 4 ماه پیش
موضوع:‌ اجتماعی
شماره:‌ 3375

توليد انرژی خالص نيروگاه نکا از مرز 8 ميليارد کيلو وات ساعت گذشت

مديرعامل شرکت مديريت توليد برق نکا گفت: نيروگاه شهيد سليمي نکا طی یازده ماه امسال، بيش از 8 ميليارد و 311 ميليون و 910 هزار کيلووات ساعت انرژی خالص توليد کرد.